Om fastigheten

Elfvinggården är ett enastående exempel på svensk funktionalism. Fastigheten byggdes av byggmästaren Olle Engkvist och ritades av arkitekterna Backström & Reinius. Huset stod färdigt 1940. Idag är huset kulturminnesmärkt i blåklassen, vilket innebär att både det inre och yttre av fastigheten till stora delar är skyddade.

Elfvinggården, Lyckovägen 9 i Äppelviken, Bromma, består av tio sammanbyggda huskroppar med ca 300 lägenheter om ett eller två rum och kök eller kokvrå. Husen ligger i en vacker park nära Mälaren med goda förbindelser, bl a genom tvärbanan. Det fungerar som ett kollektivhus för ensamboende kvinnor. I huset finns ett välutrustat kök för gemensam matlagning, matsal, salong, hobbylokaler m.m.

Elfvinggården ägs av Systrarna Elfvings Stiftelse och förvaltas av Einar Mattsson.

Nybyggnationen Hus 10
I Systrarna Elfvings Stiftelse har man under en tid arbetat med att bygga upp ett nytt hus i anslutning till befintlig byggnation. Huset innehåller 35 lägenheter om 2 rum och kök, de flesta på 40 kvm men också några på 37 kvm, hyrorna varierar mellan 5275 kr och 6906 kr. Med hänsyn tagen till den befintliga bebyggelsen från 1940-talet, så har arkitekten utformat en modern tillbyggnad som knyter an till de befintliga byggnaderna.

Läs vidare
Elfvinggården från Tema Arkitekter
Elfvinggårdens möbler
Två broschyrer om Elfvinggården
En byggnadsinventering från Stockholms Stadsmuseum 1996_1
En byggnadsinventering från Stockholms Stadsmuseum 1996_2
Kollektivhus – Bostadskollektiva kommittens betänkande II,
Statens offentliga utredningar 1954:3

20150627_193147(1)20150627_193329(1)

Annons