Nybyggnationen Hus 10

I Systrarna Elfvings Stiftelse har man under en tid arbetat med att bygga upp ett nytt hus i anslutning till befintlig byggnation. Huset innehåller 35 lägenheter om 2 rum och kök, de flesta på 40 kvm men också några på 37 kvm, hyrorna kommer att variera mellan 5275 kr och 6906 kr.

Med hänsyn tagen till den befintliga bebyggelsen från 1940-talet, så har arkitekten utformat en modern tillbyggnad som knyter an till de befintliga byggnaderna. Huset kommer att färdigställas under senhösten och kommer först att erbjudas till redan boende på Elfvinggården.

I de fall lediga lägenheter finns kvar kommer de att annonseras under ”lediga lägenheter” och ansökan sker enligt av Stiftelsen uppsatta regler.

Färgsättning lägenheter
Tre färgsättningskoncept fördelas på 35 lägenheter. Siri (Arkitektens val), Alva, Dagmar.
Nedan anges respektive lägenhet med fördelade färgsättningskoncept.

Planritningar (PDF)

Lägenhetskoncept SIRI (PDF)

 

Detta bildspel kräver JavaScript.