Systrarna Elfving

Gunborg och Ingeborg Elfving, två yrkesarbetande, ogifta kvinnor som testamenterade sina tillgångar till att skapa ett gott boende för ensamstående, yrkesarbetande kvinnor.

Systrarna Elfvings Stiftelse bildades strax efter den yngsta systerns död 1921.  Det dröjde fram till 1940 innan systrarnas kollektivhus Elfvinggården stod klart. I testamentet finns tydliga stadgar för hur stiftelsen ska skötas – vilka som ska få bo där, och hur en styrelse skulle utses. Systrarna ville att Nordiska museet och Högsta domstolen skulle utse en ledamot var till styrelsen. Dessa två tillsammans skulle sedan komma överens om vem som skulle bli den tredje medlemmen.

Systrarna föddes på egendomen Kampen i Växjö. År 1860 flyttade systrarna till Stockholm.

Ingeborg

Ingeborg

Ingeborg Karolina Elfving (25/7 1833 – 20/11 1902)
En redbar karaktär, ett varmt hjärta i förening med ett klart huvud och för henne ett egendomligt humoristisk kynne.” (Dagny 1902_19)

Började på Stockholm Läns Sparbank, Drottninggatan 39, år 1866. Hon var en av de tre första kvinnorna i Sverige som fick anställning inom den offentliga bankinrättningen.

Revisor för Frederika Bremerförbundets stipendiefonder i många år.

På våren 1901 drabbades Ingeborg av stroke och förlorade talförmågan. Hennes syster och två tjänarinnor vårdade henne i hemmet på Riddaregatan 11A fram till hennes död den 20/11 1902.

Gunborg

Gunborg

Anna Gunborg Elfving (7/4 1850 – 7/3 1921 )
Bildad, religiös och fosterlandsvän.
Beundrade Arthur Hazelius och hans verk Nordiska Museet och Skansen.

Arbetade aktivt inom Fredrika Bremer Förbundets styrelse sedan 1884 och utarbetade ett program för råd och handledning vid hemstudier.

Program för idkande af regelbundna hemstudier. (Tidskrift för hemmet 27, 1885:bilagor)

Det är en gammal erfarenhet, att öfvergången från skolarbetet till studierna i hemmet är förenad med många svårigheter och hinder, hvilka till och med för mången kunna vara oöfverstigliga, och att sålunda blott allt för ofta den unga menniskans behof af tankeodling och intellektuel utveckling lernnas otillfredsstäldt eller gäckadt af olämplig näring. Särskildt kan den unga flickan endast sällan efter slutade skolstudier med verklig nytta och framgång läsa på egen hand. Hennes skolgång har ofta varit oregelbunden, hon slutar skolan vanligen så tidigt, att den förberedelse till sjelfständigt arbete, som gymnasialstudierna kunna lemna, ej kommer henne till del, och hon har dessutom långt större svårighet att få råd och hjelp än hvad ynglingen har. Men på samma gång som svårigheterna vid studier på egen hand äro större för den unga flickan än för ynglingen, är hon långt oftare än han hänvisad endast till studier i hemmet. I synnerhet är detta nästan alltid händelsen, då hon har sitt hem i en mera aflägsen.

Läs vidare
Om Elfvinggården Ordna och Vårda nr 4 2016
Uppsatsen Det kvinnliga i kollektivhusidén.
Systrarna Elfving och fastigheten i Elfvinggården från Tema Arkitekter
Annons

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s